Compleet in Balans

Vitaliteitscoaching & Yoga!

Organisatie Vitaliteit

Elke organisatie en werkgever is gebaat bij een team van gemotiveerde werknemers die zich betrokken voelen bij hun werk. Veel bedrijven doen hun best om het medewerkers naar de zin te maken door een goede werkomgeving te creëren waar voldoende voorzieningen zijn, met mogelijkheden tot zelfontplooiing en goede arbeidsvoorwaarden. Toch zullen er altijd medewerkers zijn die niet goed in hun vel zitten door bijvoorbeeld (werk)stress naar aanleiding van hoge werkdruk of juist te weinig uitdaging. Ook zijn er medewerkers waarbij hun vitaliteit afneemt door dat ze (te lang) op de verkeerde plek zitten of omdat er te weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn.  


Als Vitaliteitscoach of vitaliteitsmanager kan ik het management ondersteunen door het verhogen van de vitaliteit, het beter hanteren van stress en het terugbrengen of voorkomen van burn-out/bore-out, een (te) hoog ziekteverzuim of een (te) hoog verloop.  

Wat is het meest waardevolle bezit van een organisatie?'  Vaak is het antwoord op deze vraag 'het product'.  De medewerkers binnen een organisatie zijn vaak overgeslagen als waardevol bezit maar als je geen personeel hebt, hoe komt 'het product' dan tot stand? 

Vitaliteitsmanagement

Het kernbegrip van vitaliteitsmanagement is kwaliteitsverbetering.


Vitaliteitsmanagement is personeelsbeleid dat is gericht op vitale werknemers (van alle leeftijden) in een vitale organisatie. Hiervoor zijn een aantal veranderingen nodig bij de medewerker; scholing, flexibiliteit, fysiek welzijn. Maar ook door nieuwe organisatievormen die recht doen aan het verantwoordelijkheidsbesef, het initiatief en de kennis van de medewerkers.


Het werkvermogen wordt beïnvloed door de werkomstandigheden en de werkomgeving. Wanneer er binnen de organisatie veel werkdruk heerst met onduidelijke taakomschrijvingen en/of onduidelijke verantwoordelijkheid kan dit onder andere leiden tot werkstress.


Werkstress staat op de eerste plaats (39%) als reden waarom men stress kan ervaren in het leven. De top drie word aangevuld met: Gezin 30% en Gezondheid 15%.


Werkstress kan echter ook leiden tot een verhoging van stress op andere gebieden zoals de gezondheid wat weer kan leiden tot ziekte of uitval, en zo kom je in een neerwaartse spiraal. Daarom is het van belang dat alle aspecten van vitaliteit in balans zijn.

Meer weten?

Geïnteresseerd in vitaliteitsmanagement? 

Laten we samen kijken hoe we fysieke, emotionele en mentale vrijheid kunnen creëren om te blijven ontwikkelen en daarmee de vitaliteit van leven en werken kunnen verhogen.