Compleet in Balans

Praktijk voor coaching en yoga

Managers en leidinggevende bevinden zich in een constant veranderende situatie; globalisering, digitalisering en klimaatveranderingen zijn een hot topic. Daarnaast leven we in een veranderende maatschappij; transparantie, macht en diversiteit vragen van leidinggevenden een andere basishouding 

Coaching ondersteunt leidinggevenden in het op de juiste manier invulling geven aan hun rol en positie als leidinggevende. Dit kunnen individuele sessies zijn, of in team-/groepsverband.

Neem snel contact op voor meer informatie en het plannen van een intake gesprek.