Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Managers en leidinggevende bevinden zich in een constant veranderende situatie; globalisering, digitalisering en klimaatveranderingen zijn een hot topic. Daarnaast leven we in een veranderende maatschappij; transparantie, macht en diversiteit vragen van leidinggevenden een andere basishouding 

Coaching ondersteunt leidinggevenden in het op de juiste manier invulling geven aan hun rol en positie als leidinggevende. Dit kunnen individuele sessies zijn, of in team-/groepsverband.

Neem snel contact op voor meer informatie en het plannen van een intake gesprek.

0