Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Het kernbegrip van vitaliteitsmanagement is kwaliteitsverbetering. Dit kan behaald worden op (een combinatie van) diverse werk-gebieden.

          Vitaliteit op de werkvloer

Het gezegde 'een gezonde geest in een gezond lichaam’ is ook van toepassing op organisaties. De gezonde geest staat voor een prettige werksfeer; het gezonde lichaam staat voor de organisatiestructuur. 

De vitaliteitscoach richt zich daarom ook op leidinggevenden, zodat deze een organisatie kunnen scheppen en managen waarin de vitaliteit van de medewerkers optimaal is. Daardoor zijn de medewerkers productiever en is het ziekteverzuim lager. 

Elke organisatie en werkgever is gebaat bij een team van gemotiveerde werknemers die zich betrokken voelen bij hun werk. Veel bedrijven doen hun best om het medewerkers naar de zin te maken door een goede werkomgeving te creëren waar voldoende voorzieningen zijn, met mogelijkheden tot zelfontplooiing en goede arbeidsvoorwaarden. 

Toch zullen er altijd medewerkers zijn die niet goed in hun vel zitten door bijvoorbeeld (werk)stress naar aanleiding van hoge werkdruk of juist te weinig uitdaging. Ook zijn er medewerkers waarbij hun vitaliteit afneemt door dat ze (te lang) op de verkeerde plek zitten of omdat er te weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn.  

0